Marjo Nyberg

Palautumisohjaus

Elämään kuuluu monenlainen kuormitus. Tärkeää onkin oppia pitämään itsestä huolta ja vahvistaa omia turvallisia palautumistaitoja, jotta kuormittavat tilanteet eivät muutu pitkäkestoiseksi uupumukseksi. Palautumisohjaus lisää ymmärrystä hermoston vireystilojen vaikutuksesta palautumiseen. Palautumisohjaus auttaa myös tunnistamaan omaa tilannetta sekä vahvistaa keinoja käytännön muutoksiin.

Palautumisohjaus on ennakoivaa terveydenhuoltoa ja se perustuu länsimaiseen tieteelliseen tutkimukseen. Palautumisohjaus tarjoaa konkreettisia keinoja stressinhallintaan sekä lisää ymmärrystä palautumisen monimuotoisuudesta. Palautumisen taitoihin liittyvää stressinsäätelyä ja hermoston vireystiloja tarkastellaan polyvagaalisen teorian kautta. Palautumisohjaus ei ole terapiaa. Tarpeen mukaan palautumisohjaaja ohjaa asiakkaan terveydenhuollon palvelujen pariin.

niin yksilö- kuin ryhmämuotoinen palautumisohjaus:

• vaikuttaa hermoston yli- ja alivireyden tasapainottamiseen
• vahvistaa kehotuntoisuutta ja kehotietoisuutta
• rauhoittaa ja rentouttaa
• tavoitteena on palautuminen, keskittymistaitojen vahvistuminen ja fyysinen voimaantuminen

Palautumisohjaus koostuu

• PalautumiskouluPRO:n liikesarjoista, jotka soveltuvat kaiken ikäisille ja -kuntoisille. Nämä keholliset harjoitukset ovat suomalaisen fysioterapeutin Ulla Ollikkalan laatimia, helposti omaksuttavia kehollisia liikkeitä

• palautumisohjaukseen on mahdollista yhdistää vibroakustista hoitoa, joka on matalataajuusvärähtelyyn perustuva hoitomuoto, jolla on hermoston toimintaa tasapainottava vaikutus

Käytettävät menetelmät valitaan aina yksilöllisesti niin yksilön kuin yhteisön tarpeita kuunnellen. Palautumisohjaukseen voi osallistua kerran tai useammin esim. kolme käyntikertaa: alkukartoitus – seurantakäynti – loppukartoitus.

Palautumisohjaus yksilökäyntinä 1 kerta / 60 min 120,00 € (sis. alv. 24 %)
Maksetaan käynnin yhteydessä korttimaksulla.

 

Työyhteisöille
tarjoan työkykyä ja työhyvinvointia tukevaa koulutusta – luentoja ja kokemuksellista palautumisohjausta

Luentojen teemoina ovat mm.
• palautuminen (työ)elämän taitona
• miten tunnistan palautumisen tarpeen itsessäni / työtoverissani
• stressinsäätelytaidot palautumisen vahvistajana
• psykologisen turvallisuuden ja resilienssin vahvistaminen palautumistaidoilla

esim. luento (45 min) + 1 – 3 kertaa kokoontuva ryhmämuotoinen palautumisohjaus (á 90 min), joka koostuu palautumista tukevista kehollisista harjoituksista

• palautumiskoulutukset suunnitellaan aina tilaajan toiveiden mukaisesti
• luento ja ryhmämuotoinen palautumisohjaus toteutetaan tilaajan kanssa sovittuna ajankohtana, tilaajan osoittamassa tilassa
• luennon kesto on 45 min
• palautumisohjauksen kesto on á 90 min
• palautumisohjauksen ryhmän kokoon vaikuttaa käytettävissä oleva tila, jossa palautumisohjaus toteutetaan

Palautumisohjaus työyhteisöissä voi koostua myös useammasta palautumisohjauskerrasta. Ryhmämuotoisen ohjauksen lisäksi palautumisohjausta voidaan tarvittaessa toteuttaa myös yksilökäynnein. Palautumisohjaus sopii hyvin myös työyhteisön TYKY-toiminnaksi.

Pyydä tarjous työyhteisön palautumisohjauksesta.

Rentoutunut ja vapaa mieli on utelias, joka pystyy luovaan leikkiin – näkemään mahdollisuuksia niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Yhteystiedot

Tmi Marjo Nyberg

Käyntiosoite:
Torikatu 3 A 5, 3. krs
15110 Lahti

marjo@marjonyberg.fi
p. 044 202 5062