Marjo Nyberg

Marjo Nyberg

Musiikki on kulkenut matkassani aina. Ihmettelen edelleen musiikissa olevaa ulottuvuutta, joka sykähdyttää, tuo iloa, toivoa ja voimaa – nostaa esiin kaikkea sitä, miltä tuntuu. Merkityksellistä musiikissa on myös se, että siihen on kuin sisäänrakennettuna vuorovaikutteinen maasto, jossa voimme yhdessä olla saman kokemuksen äärellä – sanattomastikin. Ihmettelen ihmismielen syvyyttä ja niitä voimavaroja, jotka voivat löytyä koettelemustenkin keskellä.
Työtäni ohjaa tutkittu tieto ja aito empatia. Ne ovat arvoja, joihin työskentelyni rakentuu. Työnkuvani on monipuolinen, mutta missioni kaikissa tehtävissäni on sama: ihmisen hyvinvoinnin edistäminen. Jokainen ihminen on laulun arvoinen.

Olen musiikkiterapeutti ja palautumisohjaaja, pohjakoulutukseltani musiikin maisteri. Toimin yksityisenä ammatinharjoittajana ja tuotan musiikkiterapia-, koulutus- ja musiikkipalveluita. Päijät-Hämeen hyvinvointialue ja Kela ovat olleet pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitani vuodesta 2012 lähtien.

Musiikkiterapeuttina työskentelen lasten ja nuorten psykososiaalisen kuntoutuksen parissa. Asiakkaani tulevat yksilö- ja ryhmämuotoiseen musiikkiterapiaan pääasiassa lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian poliklinikoiden kautta. Minulla on sopimus Kelan kanssa nuorten kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajana. Työskentelen musiikkiterapeutin tehtävissä myös Päijät-Hämeen keskussairaalan lastenosastoilla. Pitkien terapiaprosessien lisäksi toteutan lyhytterapiaotteella lapsille/nuorille/aikuisille suunnattua musiikkiterapiaa eri säätiöiden, yhdistysten ja laitosten kanssa.

Tunne-elämän tukeminen musiikin avulla ja musiikin hyvinvointia lisäävät vaikutukset ovat aina olleet kiinnostuksen kohteitani. Musiikin myönteinen vaikutus rentoutumiseen, palautumiseen sekä kroonisen kipukokemuksen kanssa selviytymiseen ovat minulle läheisiä aiheita, joita olen kliinisessä musiikkiterapeutin työssäni myös tutkinut.

Musiikkiterapeutin opintoihini kuuluvassa lopputyössä (vuonna 2012) tutkin rentouttavaa äänenkäyttöä kuntouttavana tekijänä kroonisesta ja vaikeasta kiputilasta kärsivien aikuisten parissa. Tässä tutkimuksessa rentouttava äänenkäyttö (vokaalien laulaminen) tarjosi kipupotilaille lupaavan ja konkreettisen välineen kipukokemuksen säätelyyn.

Tutustu opinnäytetyöhön tästä.

Palautumisohjaajan ja kouluttajan tehtävissä hyödynnän pitkää työkokemustani musiikin ja psykososiaalisen kuntoutuksen aloilta. Ajattelen, että hyvinvoiva ihminen on utelias uudelle ja pystyy nauttimaan luovista voimavaroistaan omassa elämässään niin työ- kuin vapaa-ajallaan. Hyvinvoiva ihminen osaa myös pitää itsestään riittävän hyvää huolta.

Muusikkona pääinstrumenttejani ovat laulu, viulu ja piano. Kirjoitan myös omia lauluja. Minulle merkityksellistä on jakaa musiikin kautta elämän tuntoja. Sanat ovat tärkeitä, mutta tilanteissa, joissa sanat loppuvat voi musiikki tavoittaa sitä, mitä sydämessä soi.

Etappeja ammatilliselta polultani:

• palautumisohjaaja v. 2023, Päijät-Hämeen kesäyliopisto

• musiikkiterapeuttina vuodesta 2012 alkaen, Tmi Marjo Nyberg, Lahti

• laaja-alainen musiikkiterapeutti v. 2012, Turun ammattikorkeakoulu

• matalataajuisen äänivärähtelyhoidon (vibroakustinen ja fysioakustinen terapia) erikoistumisopinnot v. 2012 – 2013, Jyväskylän Eino Roiha –instituutti/VIBRAC koulutus- ja tutkimuskeskus

• musiikin maisteri (MuM), musiikkikasvatuksen koulutusohjelman mukaisesti v. 2004, Sibelius-Akatemia

• vastuuopettajan tehtävät musiikkikasvattajana lasten ja nuorten parissa v. 2001 – 2012 Pop & Jazz Konservatorio, Helsinki. Opetustyö sisälsi myös rytmimusiikin pedagogiikan ja toimintamallien kehittämistä

• osallistun säännöllisesti työnohjaukseen ja täydennyskoulutuksiin yms.

Yhteystiedot

Tmi Marjo Nyberg

Käyntiosoite:
Torikatu 3 A 5, 3. krs
15110 Lahti

marjo@marjonyberg.fi
p. 044 202 5062