Marjo Nyberg

Musiikkiterapia

Musiikki koskettaa meitä hyvin kokonaisvaltaisesti niin emotionaalisesti kuin kehollisesti. Esimerkiksi lempilaulut puhuttelevat ja tarjoavat usein lohdutusta ja voimaantumisen kokemuksia. Näitä sekä muita musiikille ominaisia piirteitä käytetään musiikkiterapiassa asiakkaan yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Musiikkiterapia on siis kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa keskeisellä sijalla on vuorovaikutus asiakkaan ja terapeutin välillä. Yhdessä musisoitaessa musiikin eri elementit kuten mm. rytmi, harmonia, melodia, äänensävy ja dynamiikka tarjoavat välineen vuorovaikutukseen. Musiikki tulee avuksi silloin, kun on vaikeaa ilmaista verbaalisesti tuntemuksiaan. Musiikkiin voi etäännyttää hankaliksi kokemiaan tunteita, jolloin musiikkiterapiassa asioita voidaan tarkastella symbolisen etäisyyden päässä. Musiikki tarjoaa tarvittaessa emotionaalista suojaa asiakkaan turvallisuuden tunteen rakentumisessa.

Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa ja musiikkiterapiaa voidaan käyttää pääasiallisena hoitomuotona sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla. Musiikkiterapiaan ohjataan lääkärin lähetteellä sairaanhoitopiirien kautta. Myös KELA tukee 16 – 25 –vuotiaiden nuorten musiikkiterapiaa. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia niin psyykkisten kuin fyysisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavatkin musiikin aivofysiologiset vaikutukset. Musiikkiterapia soveltuu kaiken ikäisille ja musiikkiterapia ei edellytä asiakkaalta musiikillisia taitoja tai taipumuksia.

Laaja-alaisen musiikkiterapian menetelmät ovat hyvin monipuoliset. Yleisimpiä musiikkiterapian menetelmiä ovat soittaminen, kliininen improvisaatio, äänityöskentely (mm. terapeuttinen laulaminen/hoitava ääni), omien laulujen tekeminen, musiikin kuuntelu ja siihen liittyvä mielikuvatyöskentely, musiikkimaalaus, keskustelu sekä vibroakustinen ja fysioakustinen menetelmä. Tavoitteisiin sopivat menetelmät valitaan aina asiakaskohtaisesti sekä asiakkaan tarpeet määrittelevät musiikkiterapian tavoitteet. Musiikkiterapian tuloksellisuutta seurataan yhdessä asiakkaan ja asiakkaan kuntoutustahon hoitotiimin kanssa säännöllisesti.

Lisätietoa musiikkiterapiasta löydät Suomen Musiikkiterapiayhdistyksen sivuilta.

Yhteystiedot

Tmi Marjo Nyberg

Käyntiosoite:
Torikatu 3 A 5, 3. krs
15110 Lahti

marjo@marjonyberg.fi
p. 044 202 5062